Výkonový zesilovač ve třídě T

    Výkonové zesilovače ve třídě T tvoří principem činnosti a z toho vyplývajícími dosaženými parametry průlom v nelineárním, digitálním zpracování signálu.
    Výkonové zesilovače pracují na podobném principu jako zesilovače třídy D, ale s použitím vylepšeného a velice dobře propracovaného algoritmu řízení. Výsledkem je účinnost výkonového zesilovače kolem 90 % a především to, že zesilovače této třídy dosahují opravdu vynikajících zvukových parametrů.

    Firma Tripath Technology vyvinula speciální algoritmus pro modulaci zpracovávaného nízkofrekvenčního vstupního signálu vzorkovacím signálem s vysokým kmitočtem. Technologie kombinuje analogové i digitální zpracování signálů a celý algoritmus byl vyvinut na základě nejnovějších poznatků. Zmiňovaný originální algoritmus je odvozen od algoritmů využívaných zejména v signálových procesorech pro telekomunikace.
  
Nf výkonové zesilovače s těmito obvody dosahují vynikajících kvalitativních parametrů mezi něž v první řadě patří velmi malé zkreslení a vysoká účinnost při dosažených velkých výstupních výkonech.
  
Z velké účinnosti zesilovačů automaticky vyplývá řada dalších výhod, jako jsou minimální nároky na chlazení a následně i nižší náklady s tím spojené.  Potřeba buď žádného nebo jen velmi malého chladiče přispívá k celkové robustnosti zesilovače a kompaktnosti řešení - odtud vynikající poměr objemu a váhy zesilovače k výstupnímu výkonu. I cena je s ohledem na dosažené vynikající parametry poměrně nízká a celkové řešení svým způsobem jednoduché.

    Řadu výkonových zesilovačů ve třídě T od firmy Tripath Technology tvoří v současné době více jak jedna desítka obvodů.
První tři obvody (TA1101 B, TA2020-020 a TA2022) jsou úplné výkonové zesilovače, tedy včetně koncového stupně s výkonovými tranzistory, které jsou součástí čipu integrovaného obvodu.
    Ostatní obvody (TA3020, TA0102A, TA0103A a TA0104A) koncový stupeň nemají a jejich výstupy fungují jako "drivery", tj. budiče vnějších výkonových spínacích tranzistorů, které tak tvoří koncový stupeň výkonového zesilovače.

Výhody:
- velmi vysoká účinnost výkonového zesilovače (kolem 90 %)
- velmi malé zkreslení
- možnost dosažení velkých výstupních výkonů

Nevýhody:
- nevhodný návrh desky s plošnými spojí, rozmístění součástek či odchylky jejich parametrů mohou výrazně degradovat parametry celého zesilovače.

ZPĚT

ZESILOVAČE