Výkonový zesilovač ve třídě H

    Výkonové zesilovače v této třídě mají stejný základ jako zesilovače ve třídě G, ale velikost napájecího napětí koncového stupně se v tomto případě nemění skokově, nýbrž přesně sleduje velikost vstupního signálu.
   Napájecí napětí koncového stupně je tak drženo přesně na takové úrovni, jaká je potřebná pro zachování správné činnosti výkonových součástek s ohledem na aktuální velikost požadovaného výstupního výkonu. Na výkonových součástkách zesilovače je tedy vždy konstantní úbytek napětí.

Výhody:
- ještě větší účinnost než u třídy G

Nevýhody:
- značná složitost zapojení

ZPĚT

ZESILOVAČE