Výkonový zesilovač ve třídě G

    Výkonové zesilovače ve třídě G využívají zpravidla koncový stupeň ve třídě AB, takže se neliší v práci samotného koncového stupně. Liší se však ve způsobu napájení koncových tranzistorů, které je dvou nebo i vícestupňové, což zjednodušeně znamená, že se velikost napájecího napětí koncového stupně přizpůsobuje velikosti požadovaného výstupního výkonu.
    Při menším výkonu pracuje koncový zesilovač s menším napájecím napětím, a když výstupní výkon přesáhne určitou nastavenou velikost, je připojeno větší napájecí napětí, aby koncový stupeň mohl dodat větší výstupní výkon.
    Výhodou pracovní třídy G je zvětšená účinnost oproti pracovní třídě AB a z toho odvozená menší hmotnost a rozměry zesilovače. To vše za cenu poněkud složitějšího návrhu zapojení.

Výhody:
 - zvětšená účinnost oproti pracovní třídě AB

Nevýhody:
- složitější návrh zapojení.

ZPĚT

ZESILOVAČE