Výkonový zesilovač ve třídě C

    Výkonový zesilovač ve třídě CVýkonové součástky zesilovače v této třídě mají nulový klidový proud a navíc mají zavedeno předpětí, které je dále zavírá. Proto přecházejí z nevodivého do aktivního stavu až ve špičkách vstupního signálu (viz obrázek), jejichž velikost dosahuje řádu desítek procent napájecího napětí. Zkreslení výstupního signálu je proto ještě mnohem výraznější než ve třídě B.  
  
Z tohoto důvodu jsou výkonové zesilovače ve třídě C v nízkofrekvenční technice nepoužitelné. Používají se však v jednočinném i ve dvojčinném zapojení ve vysokofrekvenční technice ve vysílačích.

ZPĚT

ZESILOVAČE