Výkonový zesilovač ve třídě B

    V nízkofrekvenční technice se v koncovém stupni v této třídě používají výkonové součástky ve dvojčinném zapojení a mají Ve druhé polovině koncového stupně jsou naopak výkonové součástky aktivní pouze při záporné polaritě zpracovávaného signálu a při kladné polaritě signálu jsou nevodivé.  nastavený nulový klidový proud. 

V jedné polovině koncového stupně jsou výkonové součástky aktivní pouze při kladné polaritě zpracovávaného signálu a při záporné polaritě signálu jsou nevodivé. 


   
Obě poloviny koncového stupně se tak v závislosti na polaritě nf signálu střídají v činnosti a vzájemně se doplňují (vizVzniklé nelineární zkreslení signálu, tzv. přechodové obrázek vpravo).
    Protože přechod z nevodivého do aktivního stavu je pouze pozvolný, jsou v okolí průchodu zpracovávaného signálu nulou výkonové součástky v obou polovinách koncového stupně téměř nevodivé a na průběhu výstupního signálu tak vzniká jakýsi "schod" (viz obrázek vpravo - přechod mezi kladnou a zápornou půlvlnou). Vzniklé nelineární zkreslení signálu se nazývá přechodové, je velmi dobře slyšitelné a uplatní se zejména u signálů s malou amplitudou.
    Výhodou třídy B oproti třídě A je větší účinnost - bez signálu neodebírá koncový stupeň žádný proud. Při malém signálu se proudový odběr jen pozvolna zvětšuje.
  
Kvůli velkému zkreslení se výkonové zesilovače v čisté třídě B v nízkofrekvenční technice téměř nepoužívají.

Výhody:
oproti třídě A je podstatně větší účinnost

Nevýhody:
velké nelineární zkreslení signálu

ZPĚT

ZESILOVAČE