Výkonový zesilovač ve třídě AB

    Třída AB - jak již ze samotného označení vyplývá, je tato třída kompromisním řešením mezi třídami A a B s tím, že má poněkud blíže ke třídě B.
   
třída AJedná se v podstatě o pracovní třídu B se zavedeným malým klidovým proudem. Klidový proud sice nepatrně zvětšuje spotřebu a zmenšuje účinnost, ale zdaleka ne tak, jako u zesilovačů třídy A. Výhodou je naopak podstatné zmenšení přechodového zkreslení ve srovnání s výkonovými stupni ve třídě B. (na obrázku je patrné malé nelineární zkreslení třídy AB vůči třídě A v místě přechodu kladné půlvlny v zápornou
  
Je možné zjednodušeně říci, že při malých signálech pracuje zesilovač třídy AB jako zesilovač ve třídě A a při velkých signálech jako zesilovač ve třídě B se všemi výhodami z toho vyplývajícími - dobrou účinností a velmi malým nelineárním zkreslením.
    Z těchto důvodů se staly výkonové zesilovače pracující ve třídě AB nejoblíbenější a většina lineárních zesilovačů na trhu jsou právě výkonové zesilovače ve třídě AB.

Výhody:
- podstatné zmenšení přechodového zkreslení ve srovnání s výkonovými stupni ve třídě B
- dobrá účinnost a velmi malé nelineární zkreslení

 

ZPĚT

ZESILOVAČE