Výkonový zesilovač ve třídě A

    V nízkofrekvenční technice se v koncovém stupni ve třídě A používají výkonové součástky (bipolární tranzistory, MOSFET, elektronky atd.) obvykle v jednočinném zapojení a mají nastavený klidový proud takové velikosti, aby byly stále ve vodivém (neboli aktivním) stavu. Díky velkému klidovému proudu pracují výkonové součástky zhruba uprostřed své lineární pracovní oblasti (tranzistorem prochází proud po celou dobu periody vstupního střídavého signálu) a mají ze všech tříd nejmenší zkreslení signálu. Průběhy signálu v koncovém stupni třídy A ilustruje obrázek vlevo.Průběhy signálu v koncovém stupni třídy A, sinusovka je nezkreslena
    Velkou nevýhodou třídy A je velice malá energetická účinnost koncového stupně. Z toho vyplývá relativně velký příkon, který se z větší části mění v teplo.
    Zesilovač vyžaduje velice robustní konstrukci s dobrým odvodem tepla z výkonových součástek a jsou v něm kladeny značné nároky jak na výkonové součástky zesilovače, tak i na napájecí zdroj - vše si žádá poměrně vysoké finanční náklady na výrobu.
    Výkonové zesilovače ve třídě A nejsou příliš rozšířeny, objevují se pouze na trhu High-End zařízení, kde se uvádí podíl zhruba 10 procent ze všech zesilovačů na spotřebitelském trhu..

Výhody:
-
mají ze všech tříd nejmenší zkreslení signálu

Nevýhody:
- malá energetická účinnost koncového stupně

ZESILOVAČE

ZPĚT