Signalizace otevřených dveří dětského pokoje

signalizace-kolísavý tónByl jsem svými známými požádán, abych zrealizoval jednoduché zapojení, které by zvukem signalizovalo pokus o otevření velkého okna v dětském pokoji. Požadavky – co nejdříve, maximální jednoduchost, nejlépe nulové pořizovací náklady, nenáročné napájení, velikost asi tak instalační krabice pro povrchovou montáž. Zařízení mělo nečekaný úspěch. Vyrobil jsem jich několik – některá pro původní účel, jiné hlídá otevření dveří ledničky, další signalizuje pokus o otevření dveří na balkon. Konkrétní využití závisí jen na fantazii uživatelů.
Srdcem zařízení je elektronický bzučák, který generuje kolísavý tón podobný kvílení hasičského vozu. Zapojení je velmi jednoduché a nenáročné na výběr součástek.
Na pozice tranzistorů T1 a T2 vyhoví libovolné tranzistory malého výkonu. Mohou být použity i germaniové typy. Kondenzátor C je obyčejný keramický typ o kapacitě 10nF. Dioda D je “samoblikající LED”. Tím jak bliká, periodicky zmenšuje a zvětšuje proud do báze tranzistoru T1 a tím dochází ke vzniku kolísavého tónu. Výšku t
ónu lze v  určitých mezích nastavit trimrem R1, popř. změnou kapacity kondenzátoru C. Na výstup připojujeme reproduktorek Rz s impedancí nejlépe 4 – 8 W . Napájecí napětí volíme 1,5V – 9V. Pokud by bylo třeba zmenšit hlasitost, je možné zapojit do série s reproduktorkem rezistor s malým ohmickým odporem. Většinou  byl dostačující výkon dosažen s napájením 1,5 V (jedna tužková baterie).
K samoblikající diodě D je nutné omezit přístup okolního světla. Nejjednodušší je přetáhnout přes pouzdro diody izolační bužírku nejlépe tmavé barvy, nebo pouzdro opatrně omotat několika oviny tmavé izolační pásky. Odběr při
napájení z jedné tužkové baterie je 5 – 6 mA. Vzhledem ke své jednoduchosti nemá asi velký smysl osazovat součástky do desky s pkĺošným spojem.

Instalace krabičky s elektronikou
Krabička s elektronikou byla přišroubována těsně vedle rámu okna a pomocí 2 vodičů je spojena s mikrospínačem. Při pohybu rámu okna mikrospínač svými kontakty sepnul bzučák.
Zařízení by mělo mít možnost vypnutí.
Vypínání je vhodné řešit např. miniaturním přepínačem. Aby dítě nemohlo signalizaci vyřadit z činnosti vypínačem, byla krabička zařízení našroubována u horního rohu okna. Umístění si jistě každý zvolí podle daných konkrétních podmínek.

ZPĚT