Regulátor osvětlení

schéma regulátoru osvětlení Popisovaný regulátor klasických žárovek umožňuje regulovat elektrické osvětlení až do příkonu asi 150 W v rozmezí od nuly do plného jasu.
Regulátor pracuje jako fázově řízený spínač. Střídavé napětí je usměrňováno můstkem D1. Vzniklé stejnosměrná napěti je pak přiváděno na katodu a anodu tyristoru. Tyristor je v každé půlvlně spínán v proměnném čase.diakem Di. Proměnnost času spínání zaručuje nastavitelná časová konstanta obvodu RC, tvořeného potenciometrem P1, odporovým trimrem P2 a kondenzátorem C. Trimr P2 slouží k nastavení minima regulačního rozsahu, dioda D5 zamezuje hysterezním jevům při regulace blízko minima tak, že při každém sepnutí tyristoru vybije kondenzátor C konstantním způsobem. Cívky L1 a L2 (tlumivky WN 68201,WN 68206, WN 68219 nebo WN 68212 na společném feritovém jádru) omezují
rušení při spínání tyristoru.
Při manipulaci s regulátorem je třeba mít na mysli, že jsou všechny součástky vodivě spojeny se síťovým napětím!! Regulátor nastavujeme tak, že P1 nastavíme na maximální odpor a P2 nastavíme nejmenší požadovaný jas žárovky. Jiné nastavování není potřebné.
Subjektivně ověřeno: regulátor s odrušovacími prvky (L1, L2) nezpůsobuje rušení příjmu rozhlasového vysílání.

 

ZPĚT