Prozváněčka

prozváněčkaProzváněčka slouží ke kontrole celistvosti vodičů, spojení; dále k vyhledávání určitých žil v kabelech, ke kontrole neporušenosti spojovacích čar na desce s plošnými spoji apod.
Prozváněčka není určena k použití v obvodech pod napětím.

Prozváněčka obsahuje minimum součástek. Napájení zajišťuje jedna destičková baterie 9V. Odběr se při vybuzení pohybuje mezi 8 – 12 mA. Pokud nejsou spojeny měřící hroty, je odběr z baterie nulový.

Nastavení piezoměniče na největší účinnost (největší hlasitost).
Provádíme při jmenovitém napájecím napětí 9V. Největší účinnost vykazuje piezoměnič pro kmitočet 3 - 4 kHz. Kmitočet natavujeme změnou velikosti odporu trimru R2. Nastavování je poměrně ostré. Nastavujeme pro největší hlasitost. Použijeme-li pro napájení prozváněčky napětí 3V (např. 2 tužkové baterie 1,5V), provedeme nastavení dle výše uvedeného popisu. Hlasitost pieza je však nižší.

K součástkám:
tranzistory mohou být libovolné, je jen třeba dodržet typ vodivosti (NPN, PNP)
piezo je třeba použít s “komůrkou”(např. z desky vysloužilého počítače), piezo z digitálních hodinek je nepoužitelné
ostatní součástky jsou libovolné

ZPĚT