Anténa typu Yagi

Anténní strukturu skládající se z dipólového zářiče, reflektoru a soustavy direktorů navrhli v r. 1926 japonští vědci H. Yagi a S. Uda. Pro svou jednoduchou konstrukci, snadnou reprodukovatelnost a dobré elektrické vlastnosti se antény Yagi staly nejpoužívanějšími v pásmech VKV.

Anténa Yagi - hlavní části a označení

anténa Yagi - hlavní části a označení

Antény typu Yagi patří do skupiny antén s povrchovou vlnou. Jednotlivé stavební prvky antény jsou :
zářič
reflektor
direktory


 

Dipól, zářič
Zářič antény Yagi je většinou tvořen půlvlnným dipólem, zřídka celovlnným dipólem. Impedance jednoduchého dipólu je malá a nevyhovuje. Zvětšení impedance se dosahuje vytvořením skládaného dipólu.
Reflektor
U vysílací antény je úkolem reflektoru soustřeďovat energii vyzařovanou zářičem, směrem k direktorům a tedy do směru vysílání. Analogicky u přijímací antény je možné vysvětlit činnost reflektoru tak, že odráží zpět tu část energie, která nebyla zachycena zářičem, a tím zvětšuje zisk.
Reflektor zvětšuje zisk antény tím, že odráží energii, která by jinak minula zářič.
Reflektor má rozhodující vliv na velikost činitele zpětného příjmu.

Direktory
Direktory umožňují vznik vlny vedené podél antény, takže se zvětšuje prostorová oblast, z níž energie může přejít do napáječe, a tedy i efektivní plocha antény (a zisk). Jednotlivé direktory jsou v podstatě dipóly se zkratovanými svorkami. Vlna přijatá direktorem se od tohoto zkratu odráží a je zpět vyzářena s fázovým zpožděním daným délkou direktoru. Jsou-li vzájemné rozteče direktorů v souladu s fázovými posuvy vyzařovaných vln, vznikne vedená vlna, která energii s přispěním reflektoru předá prostřednictvím zářiče do napáječe. Rozměry, počet a vzájemné rozteče direktoru mají rozhodující vliv na směrové vlastnosti antény.
Význačné postav
ení zaujímá mezi direktory kompenzační direktor umístěný nejblíže zářiče. Ten má největší vliv na výslednou impedanci zátěže, takže je možné jeho polohou vzhledem k zářiči kompenzovat vliv ostatních prvků antény na jeho impedanci. Vzdálenost kompenzačního direktoru od zářiče vychází zpravidla podstatně menší než rozteče ostatních direktorů, jeho délka bývá kratší než délka direktoru druhého v pořadí.

Zisk antény Yagi
Rozhodující vliv na zisk antény Yagi má její délka podél ráhna. Platí ale, že od jisté délky antény již zvětšování zisku nevyváží komplikace plynoucí z jejího dalšího prodlužování.

VLASTNOSTI YAGI ZPĚT NA RÁDIA