Příjem v pásmu středních vln (SV)

Pásmo středních vln je u příjmu rozhlasu pomocí amplitudové modulace nejužívanější. Povrchová vlna má sice menší dosah, zato se zde však večer a v noci uplatňuje vlna prostorová. Během dne je prostorová vlna dost silně tlumena, ale v nočních hodinách je odražená prostorová vlna hlavním nositelem signálu (např. rozhlasových pořadů).

šíření elektromagnetických vln

Základní způsoby šíření elektromagnetických vln z vysílací antény:
a……povrchová vlna
b,c….prostorová vlna
b…
…od ionosféry se odráží část prostorové vlny
c……část prostorové vlny proniká do kosmu

 


Příjem je však na druhé straně silně rušen praskotem vlivem atmosférické elektřiny. Ve dne je rušení podstatně slabší, ale i příjem se většinou omezuje na místní silné vysílače. Při přechodu ze dne na noc a opačně dochází k velmi pronikavým změnám v příjmu v pásmu středních vln. Dochází ke vzájemnému sčítání a odečítání povrchové i prostorové vlny. To má za následek vznik tzv. úniků, při kterých intenzita příjmu může kolísat v rozsahu až 60 dB.vznik mimořádného dálkového příjmu

a……povrchová vlna
b……
prostorová vlna odražená
a + b se sčítají
nebo ruší v místě příjmu P, tím intenzita příjmumístě P v různých intervalech kolísá (úniky)
c…
…vyjímečně dochází k ohybu a dopadu na zemi u prostorové vlny a tím dochází k mimořádnému dálkovému příjmu
V…
…vysílač
P……přijímač


Střední vlny (SV, MF, B.hm, hektometrické)

kmitočtový rozsah: 300 – 3 000 kHz (rozhlasové 525 – 1605 kHz)
délka vlny: 1000 – 100 metrů (rozhlasové 572 – 185 metrů)
využití službami: námořní radionavigační, letecká radionavigační, námořní pohyblivá, rozhlas, amatérská, pe
vná, pohyblivá

ZPĚT NA RÁDIA