Rušení rozhlasu AM

Praxe ukazuje, že se rušení dostává do přijímače AM častěji jinými cestami než anténním vstupem. Proto se snažíme při řešení problému nejdříve nalézt místa vně samotného přijímače, kterými by mohl rušivý signál pronikat.

Doporučuje se všeobecně tento postup:
1. Zjistit, jestli se rušení změní po odstranění spojovacích nízkofrekvenčních kabelů mezi přijímačem a např. magnetofonem. Dokonale pospojovat jednotlivé přístroje mezi sebou !
2. Odpojit dlouhé přívody k reproduktorům a vyzkoušet místo nich připojit kontrolní reproduktor s co nejkratším přívodem.
3. Vyloučit nepříznivý vliv anténního zařízení, hlavně pokud obsahuje aktivní prvky (zesilovače, aktivní rozbočovače, konvertory apod.)

Pokud toto hledání není úspěšné, zaměřit se na samotnou vysokofrekvenční část přijímače.
Rušivé ovlivňování vf části přijímače AM v pásmu středních a dlouhých vln se vyskytuje již poměrně vzácně. Selektivita přijímače většinu nežádoucích signálů účinně potlačuje.
Složitější situace může nastat u příjmu na krátkých vlnách. Je to způsobeno hlavně malou vnitřní odolností – ruší hlavně intermodulační produkty 3. řádu:
fI = 2. (f1 – f2 ) a fI = 2. (f2 – f1 )
fI
= intermodulační kmitočet,
f2,f1 = sousední kmitočty v pásmu krátkých vln
Jednodušší přijímače s mezifrekvenčním kmitočtem 455 (465) kHz nejsou příliš odolné proti zrcadlovým kmitočtům. To se projevuje nejvíce po připojení venkovní drátové antény tím, že v celém pásmu KV je obrovské množství rušivých signálů znemožňujících příjem vzdálených stanic.

poruchy v příjmu AM jiskřenímVšechny uvedené druhy poruch (rušení) jiskřením (el. spotřebiče, rozvody, vozidla, atmosférická elektřina) mají charakter a povahu amplitudové modulace. Pokud by došlo k umělému ořezání napěťových špiček rušení (viz obrázek), dochází k porušení modulační obálky a tím i k výslednému většímu či menšímu zkreslení výsledného nízkofrekvenčního signálu. Řešení se nabízí, a to během poruchy omezit přenos zablokováním přijímače. Řešení je úspěšné v případě rušení, které má jehlovitý charakter. Dále doba, kdy je přijímač uzavřen, musí být v porovnání k době přenosu co nejkratší (aby byly ztráty informace co nejmenší). Tento způsob potlačování poruch se používá nejvíce u speciálních komunikačních přijímačů a poslední době i u autorádií.

ZPĚT NA RÁDIA