Rádia

Začátky vysílání u nás Velmi stručná historie počátků rozhlasového vysílání v ČR
Rádiový monitoring Přehled kmitočtového spektra, jeho využití...
Názvosloví pásem kmitočtů Názvosloví pásem kmitočtů a vlnových délek
Šíření elektromagnetického vlnění Průřez zemskou atmosférou, ionizace, vrstvy...
Rušení a odrušení Vznik vysokofrekvenčního rušení, způsoby jeho odrušení...
Superreakční přijímače Blokové schéma superreakčního přijímače, princip...
Superheterodyny (superhety) Blokové schéma superhetu, princip...
Amplitudová modulace AM Princip AM, šířka kanálu...
Výkonové poměry AM Nosná vlna, informace, hloubka modulace...
Rušení amplitudové modulace Způsoby rušení na rozsazích AM, rušící signály...
Antény pro přijímače AM Základní druhy antén, konstrukce, vlastnosti...
Demodulátory AM Sériová, paralelní detekce...
Vysílače amplitudové modulace Současný přehled vysílačů DV a SV v ČR
Dlouhé vlny Užití, šíření velmi dlouhých a dlouhých vln...
Střední vlny Užití, šíření středních vln, povrchová a prostorová vlna...
Krátké vlny Užití, šíření krátkých vln...
Frekvenční modulace Princip FM, frekvenční zdvih, preemfáze, deemfáze...
Varikapy Princip varikapu, způsob ladění pomocí varikapů...
Koincidenční detektor Koincidenční detektor obecně, dále s MAA661
Yagi antény Složení antén Yagi, vlastnosti jednotlivých prvků...
Vlastnosti antén Yagi Funkční vlastnosti Yagi
Přehled FM vysílačů "Přehled TV a R vysílačů"
   
ZPĚT

NF, VF  MĚŘENÍ 

MAGNETOFONY MĚŘENÍ SOUČÁSTEK