Názvosloví pásem kmitočtů a vlnových délek

    Tabulka je převzata z normy ČSN IEC 60050-713     Radiokomunikace - vysílače, přijímače, sítě a provoz

Číslo pásma

zkratka

kmitočtový rozsah označení pásma zkratka pásma rozsah vln. délky
-1 ELF 0,03-0,3 Hz gigametrické B.Gm 1-10 Gm
0 ELF 0,3-3 Hz hektomegametrické B.hMm 100-1000 Mm
1 ELF 3-30 Hz dekamegametrické B.daMm 10-100 Mm
2 ELF 30-300 Hz megametrické B.Mm 1-10 Mm
3 ULF 300-3 000 Hz hektokilometrické B.hkm 100-1000 km
4 VLF 3-30 kHz myriametrické B.Mam 10-100 km
5 LF 30-300 kHz kilometrické B.km 1-10 km
6 MF 300-3 000 kHz hektometrické B.hm 100-1000 m
7 HF 3-30 MHz dekametrické B.dam 10-100 m
8 VHF 30-300 MHz metrické B.m 1-10 m
9 UHF 300-3 000 MHz decimetrické B.dm 100-1000 mm
10 SHF 3-30 GHz centimetrické B.cm 10-100 mm
11 EHF 30-300 GHz milimetrické B.mm 1-10 mm
12   300-3 000 GHz decimilimetrické B.dmm 100-1000 µm
13   3-30 THz centimilimetrické B.cmm 10-100 µm
14   30-300 THz mikrometrické B.µm 1-10 µm
15   300-3 000 THz decimikrometrické B.dµm 0,1-1 µm

 

Označení kmitočtových pásem písemnými symboly

Písmenný symbol L S C X Ku K Ka
pásmo [GHz] 1-2 2-4 4-8 8-12 12-18 18-27 27-40
satelit [GHz] 1,525-1,710 2,5-2,69 3,4-4,2
4,5-4,8 5,85-7,075
  10,7-13,25
14,0-14,5
17,7-20,2 27,5-30,0
radar [GHz] 1,215-1,4 2,3-2,5 5,25-5,55 8,5-10,5 13,4-14,0
15,3-17,3
24,05-24,25 33,4-36,0

 

ZPĚT NA RÁDIA