Příjem v pásmu krátkých vln (KV)

Pro pásma krátkých vln je příjem značně různorodý. Obecně lze říci, že povrchová vlna má malý dosah, ale značně se uplatňuje vlna prostorová. Příjem je tedy závislý na odrazivosti ionosféry a tím na stavu sluneční činnosti.
Prostorová vlna dosahuje do vzdáleností až 4 000 km i dále a umožňuje při kmitočtech nad 10 MHz v určitých denních dobách dálkový příjem. Dojde-li k několikanásobnému odrazu mezi ionosférou a Zemí, může prostorová vlna zajistit spojení i u protinožců. Tohoto jevu hojně využívají hlavně radioamatéři.
Povrchová vlna dosahuje do vzdálenosti asi 3 000 km.

Krátké vlny se ve středoevropské oblasti podrobněji dělí tato na pásma:

Pásmo 49 metrů (5,95 – 6,24 MHz)
Pásmo má velmi dobré podmínky pro šíření vln. Je velmi hustě obsazeno. Příjem ve dne je možný na vzdálenost do 1 800 km. V době od září do dubna je navíc hladina atmosférického rušení poměrně malá a proto jsou poslechové podmínky zejména těsně před západem slunce velmi dobré.

Pásmo 41 metrů (7,04 – 7,35 MHz)
Příjmové podmínky jsou taktéž totožné s příjmem v pásmu I, vyskytují se však více úniky v příjmu.

Pásmo 31 metrů (9,47 – 9,9 MHz)
Příjem ve dne je vhodný na vzdálenosti do 9 000 až 2 500 km. Ve večerních a nočních hodinách se příjmové podmínky lepší (zvětšuje se příjem na vzdálenosti 4 000 až 12 000 km) a to celoročně. Pouze zvýšená sluneční činnost způsobuje v pásmu nepříjemné krátkodobé a dlouhodobé úniky.

Pásmo 25 metrů (11,67 – 12,20 MHz)
Do vzdálenosti 1 200 až 3 800 km od vysílače zaručuje příjem rozhlasu během dne výborně.Vzdálené stanice lze přijímat nejlépe po východu slunce, odpoledne a krátce po západu slunce. Velmi vzdálené stanice se objevují v pásmu po setmění do svítání nejvíce v letních měsících.

Pásmo 19 metrů (15,05 – 15,70 MHz)
Pásmo je vhodné pro příjem vzdálených a velmi vzdálených stanic (asi od 800 km dále) přes den a v létě i v noci.

Pásmo 16 metrů (17,65 – 18,35 MHz)
Příjem je ovlivňován sluneční aktivitou. Běžně lze očekávat celoročně trvalý a velmi dobrý příjem rozhlasových stanic od východu do západu slunce prakticky ze všech světadílů. V rozmezí měsíců březen až září je možný též příjem v nočních hodinách.

Pásmo 13 metrů (21,3 – 22,1 MHz)
Příjem ovlivňuje sluneční záření.Během dne se příjmová situace směrově mění. Ráno je příjem nejlepší z východní oblasti a večer ze západu. Úniky zde zaznamenáváme velmi málo, ale v pásmu se projevuje velký útlum vln, takže jsou slyšitelné jen velmi silné vysílače.

Pásmo 11 metrů (25,55 – 26,7 MHz)
Vzdálené vysílače jsou slyšitelné jen při omezené sluneční činnosti. Za velmi dobrých podmínek v ionosféře je možné přijímat i slabé vysílače na velké vzdálenosti.Tyto velmi dobré podmínky se pravidelně opakují každých 11 let.

Krátké vlny (KV, HF, B.dam, dekametrické)
kmitočet: 3 až 30 MHz
délka vln:
100 až 10 metrů
využití službami: letecká pohyblivá a pevná, námořní pohyblivá, pozemní pohyblivá, rozhlasová, pevná, amatérská, pomocná meteorologická

ZPĚT NA RÁDIA