ANTÉNY PRO ROZHLASOVÉ PŘIJÍMAČE AM

Přijímače pro příjem v pásmu DV a SV mají vesměs zabudovanou feritovou anténu a nebo mají navíc možnost připojení vnější drátové antény. Pro příjem na rozsazích KV se používá buď výsuvná teleskopická anténa nebo vnější anténa.

feritová anténa
Feritová anténa má menší účinnost než dobrá drátová anténa. Pokud požadujeme příjem vzdálenějších vysílačů a FA se jeví jako nedostačující, je možno připojit k přijímači drátovou anténu. Tam, kde není svorka pro připojení antény, pomůžeme si tím, že na stávající konec FA přijímače navineme asi 40 – 60 závitů vf lankem nebo vodičem CuL o průměru 0,3 – 0,6 mm. Jeden konec vinutí vyvedeme pro připojení drátové antény a druhý spojíme s kostrou přijímače.

drátová anténaDrátová anténa (vnější) (obrázek vpravo) pro rozhlasová pásma AM musí zachytit velmi široké kmitočtové pásmo – od kmitočtů 100 kHz (DV) až po kmitočty 26 MHz (KV). Pro úplnost je třeba dodat, že pro speciální účely (např.radioamatéři) se používají i antény laděné, ale pro příjem rozhlasu v pásmu AM se užívá v praxi antén neladěných.
Drátová anténa přijímá elektrickou složku elektromagnetického vlnění. Drátové antény se orientují nejlépe se svislou polarizací, ale v praxi se převážně setkáváme spíše se šikmými anténami. Výstupní impedance se pohybuje v rozmezí od 30 do 5 000 ohmů a je značně závislá na přijímaném kmitočtu. Délku drátové antény nevolíme libovolnou. Vycházíme z prostředí, kde chceme anténu budovat. V městském prostředí, kde je hladina rušení značná, by neměla anténa přesáhnout délku 8 až 10 metrů. Taktéž v blízkosti silnoproudého vedení vvn se nedoporučuje prodlužovat anténu nad 10 metrů. Tam, kde je rušení minimální, může délka antény dosahovat až 20 metrů. Prodlužovat ještě více délku drátové antény již nepřináší výraznější zlepšení dálkového příjmu. Průměr měděného drátu bývá 1,5 – 2 mm. Velmi důležité je, aby drát antény nebyl nikde veden v těsné blízkosti zdí, kovových konstrukcí apod. V místnosti musí být svod k přijímači co nejkratší.
Drátová anténa musí mít možnost uzemnění v případě bouřky pomocí zemnících svorek nebo přes bleskojistku!
Tam, kde je hladina rušení vysoká, osvědčuje se místo drátové antény používat feritovou anténu (vnitřní). Feritová anténa je poměrně ostře směrová. FA přijímá magnetickou složku elektromagnetického vlnění na rozdíl od drátové antény, která přijímá elektrickou složku elektromagnetického vlnění. Většina rušivých signálů totiž obsahuje výrazně elektrickou složku elektromagnetického vlnění. Proto není možný v tomto prostředí dálkový příjem rozhlasu AM.

ZPĚT NA RÁDIA