MĚŘENÍ VÝSTUPNÍ IMPEDANCE NF ZESILOVAČŮ


měření výstupní impedance nf zesilovačů

Výstupní impedance nízkofrekvenčních zesilovačů je vnitřní impedance měřená na výstupních svorkách zesilovače při normálních provozních podmínkách. Základní zapojení pro měření je na obrázku vlevo.

 

 

 

vzorec výpočtu výstupní impedance zesilovače
Pro výpočet výstupní impedance Zout platí tento vzorec:


Zout - výstupní impedance zesilovače

U2o - nízkofrekvenční střídavé napětí při odpojené zátěži Rz (vypínač V je rozepnut)

U2 - nízkofrekvenční střídavé napětí při připojené zátěži Rz (vypínač V je sepnut)

Rz - ohmická zátěž (běžně 4 nebo 8 ohmů)

Ugen - nf generátor, kmitočet 1 kHz

U1 - vstupní nf napětí, viz lineární režim

 

Postup


Měřený nf zesilovač zapojte dle výše uvedeného obrázku. Na výstup připojte místo reproduktorů ohmickou zátěž Rz (rezistor)  odpovídajícího odporu; ta bývá nejčastěji 4 nebo 8 ohmů (podle připojované jmenovité impedanci reproduktorových soustav). Za střídavý nízkofrekvenční voltmetr mV zapojte vypínač V, kterým budete odpojovat zátěž Rz. Vybuďte zesilovač sinusovým signálem o kmitočtu 1 kHz z generátoru Ugen - zesilovač musí pracovat v lineárním režimu.

Změřte střídavé výstupní nízkofrekvenční napětí U2o zesilovače při odpojené zátěži Rz (vypínač V je rozepnut). Poté změřte střídavé výstupní nízkofrekvenční napětí U2 zesilovače při připojené zátěži Rz (vypínač V je sepnut).

Střídavá napětí U1, U2, U2o o kmitočtu  1 kHz měřte nízkofrekvenčním střídavým voltmetr (rozhodně jej nenahradí běžný multimetr, ač má třeba střídavý napěťový rozsah).  Zbytek je již otázkou jednoduchého výpočtu (viz výše).

 


ZPĚT NA MĚŘENÍ