Přenosové a výstupní parametry zesilovačů, pojmy

 

obecné zapojení měřících přístrojů

Nízkofrekvenční zesilovač je vzhledem k přenosu střídavého signálu charakterizován pro zesilovač s jedním vstupem níže uvedenými parametry:

 

Obecné zapojení, v němž lze dále uváděné parametry měřit, je uvedeno na obrázku vpravo. Je použitelné pro měření zesilovačů se zesílením do 60 dB. Pro větší hodnoty zesílení Au je vhodné je modifikovat zapojením děliče vstupního napětí mezi generátor s milivoltmetrem a vstup měřeného obvodu.

 

 

Napěťové zesílení Au

Napěťové zesílení Au je poměr hodnot výstupního (U2) a vstupního (U1) střídavého napětí zesilovače

Napěťové zesílení bývá obvykle udáváno a měřeno jako zesílení otevřené smyčky. Pokud zesilovač obsahuje vnitřní zpětné vazby, popř. je určen výhradně pro funkci s definovaným zesílením, jsou měřeny i hodnoty zesílení uzavřené smyčky. Nízkofrekvenční zesilovač obvykle charakterizujeme modulem zesílení  při středním kmitočtu f akustického pásma (f=1kHz).

 

Šířka pásma BW

Šířka pásma (pro pokles o 3 dB) BW je dána rozsahem kmitočtů v němž napěťové zesílení Au neklesne o více než o 3 dB pod úroveň napěťového zesílení při daném kmitočtu (běžně 1kHz) ve středu pásma .

 


Harmonické zkreslení Kh

Harmonické zkreslení Kh je poměr efektivní hodnoty napětí vše harmonických složek výstupního napětí zesilovače bez složky první harmonické k efektivní hodnotě celkového výstupního napětí.

Harmonické zkreslení je měřítkem linearity zesilovače a určuje použitelný dynamický rozsah zesilovače při jeho plném vybuzení.

 

Maximální výstupní napětí Uomax

Maximální výstupní napětí Uomax je maximální velikost efektivní hodnoty výstupního napětí bez jeho omezení (nebo pro definované zkreslení). Udává se také jako maximální mezivrcholová hodnota výstupního napětí Uoppmax. Maximální výstupní napětí bývá někdy uváděno v katalogových listech, často např.u výkonových operačních zesilovačů.

 


Výstupní výkon zesilovače Po

Výstupní výkon zesilovače Po je výkon střídavého signálu odevzdaný do reálné složky výstupní zátěže Rz. Měří se pro danou hodnotu vstupního napětí U1 nebo pro dané harmonické zkreslení Kh.

Podmínky pro měření těchto parametrů zahrnují konkrétní zapojení obvodu, dále hodnotu napájecího napětí Ucc, vstupního napětí U1 a zatěžovacího odporu Rz .

 

 

ZPĚT NA MĚŘENÍ