Nomogram sloužící k rychlému přepočtu poměru na decibely


Zde je znázorněný pokles
-3 decibelů
(-3 decibely, tj. útlum).Tento útlum znamená, že napětí poklesne na hodnotu 0,7-tj. na 70% původní hodnoty napětí.

Často používané hodnoty v decibelech znamenají:
(zde jsou uvedeny příklady)
3 decibely = 1,4 násobné napěťové zesílení
6 decibelů =  dvojnásobné napěťové zesílení

Pro praktické použití je velmi nutné si uvědomit, jaká veličina je v decibelech vyjádřena!!!!
Tak např. údaj 6 dB znamená poměr napětí (zesílení) 2.
Pro poměr výkonu platí to, že 6 dB znamená poměr výkonu 4.
Výše uvedený nomogram je určen pro přepočet napěťového (proudového) zesílení na decibely a zpět. Pokud chceme přepočítávat výkon, je nutné výsledek vynásobit dvěma.

 

ZPĚT NA MĚŘENÍ DECIBELY