Nastavení koincidenčního detektoru

Mezifrekvenční zesilovač FM je vysokofrekvenční zesilovač, naladěný na stálou frekvenci. Mf zesilovač se podílí rozhodující měrou na celkovém zesílení signálu před demodulátorem.

nastavení koincidenčního detektoru u MAA661Složení IO MAA661:
- širokopásmový zesilovač a omezovač (šířka pásma je větší než 10 MHz) : vývod 6
- stabilizátor napětí : vývod 13
- koincidenční detektor : vývod 12
- nf předzesilovač (emitorový sledovač): vývod 14

Poznámky:
- kondenzátor C je oddělovací
- rezistor Rv upravuje zatěžovací impedanci dalšího stupně (stereofonního dekodéru, nf zesilovače)
- rezistor Ro upravuje (snižuje) napájecí napětí integrovaného obvodu - tento rezistor nemusí být osazen

Postup nastavení
- do MB1 přiveďte z vf generátoru napětí o kmitočtu 10,7 MHz FM (modulovaných, 1kHz) s dostatečně velkou amplitudou (asi 0,1 až 0,3V)
- v MB2 změřte stejnosměrné napájecí napětí IO MAA661 – měřte za případným rezistorem Ro
- otáčením jádra cívky Lx nastavte v MB5 přesně polovinu stejnosměrného napětí, jaké jste naměřili v MB2

Kontrola nastavení
- do MB1 přiveďte z vf generátoru napětí o kmitočtu 10,7 MHz FM (modulovaných, 1 kHz) s dostatečně velkou amplitudou
- v MB4 změřte amplitudu demodulovaného nf signálu 1kHz střídavým voltmetrem.
- do MB1 přiveďte z vf generátoru napětí o kmitočtu 10,7 MHz AM (modulovaných, 1 kHz) se stejně velkou amplitudou
jako v předchozím měření
- V MB4 změřte amplitudu demodulovaného nf signálu 1kHz střídavým voltmetrem – potlačení signálu AM 10,7 MHz vůči FM 10,7 MHz by mělo
být min. – 40 dB (lépe –60 dB).

 

ZPĚT NA RÁDIA ZPĚT NA MĚŘENÍ KOINCIDENČNÍ DETEKTOR