Nízkofrekvenční a vysokofrekvenční měření

1. nízkofrekvenční měření

Úvod

 Základní pojmy, statické, dynamické parametry...

Vstupní impedance zesilovače

 Měření, pojmy, schéma, výpočet...

Přenosové a výstupní parametry zesilovačů

 Obecné pojmy daného měření a obecné schéma...

Výstupní impedance zesilovače

 Měření, pojmy, schéma, výpočet...

Lineární režim nf zesilovačů

 Praktické uvedení zesilovače do lineárního režimu, pojmy...

Konstrukce logaritmické osy

 Praktická konstrukce log. osy vč. konkrétních příkladů

Decibely

Decibely, nomogram rychlého přepočtu poměru na decibely...

Kmitočtová charakteristika zesilovače

Pojmy, měření, kmitočty, tabulky, graf... 

Šířka pásma zesilovače

Pojmy, měření, kmitočty, tabulky, graf... 

Výstupní výkon zesilovače

Měření, pojmy, schéma, výpočet...

 

2. vysokofrekvenční měření

Nastavení koincidenčního detektoru Nastavení MAA661 a pod.
   
   
   
   

 

ZPĚT MAGNETOFONY RÁDIA MĚŘENÍ SOUČÁSTEK