Diody

Ochrany proti přepólování:sériová ochrana

Vrchní obrázek: sériová ochrana

 

 

paralelní ochrana

Spodní obrázek : paralelní ochrana
Závady

Závady dio
d se vyskytují poměrně často. Dioda bývá nejčastěji přerušena nebo proražena. Nejednou se vyskytují poruchy diod zapojených jako ochrany proti přepólování při připojování externích napájecích zdrojů. Zde je dlužno podotknout, že existuje několik způsobů připojení ochranných diod. Nejčastěji se používá dioda zapojená v sérii, vzácněji dioda zapojená paralelně nebo čtveřice diod zapojené do můstku. Každý způsob má své výhody i nevýhody. Všeobecně se ale doporučuje zařízení, kde hrozí možnost přepólování, chránit jedním z výše uvedených způsobů.
Nezřídka se vyskytuje proražená nebo přerušená dioda v usměrňovacím můstku. Zařízení pak nepracuje správně, transformátor se nadměrně zahřívá, na filtračním kondenzátoru naměříme nižší napětí nebo napětí velmi kolísá v závislosti na odběru. Pokud je odběr proudu větší, mohou se diody i značně zahřívat.

Kontrola
Diody je nejvýhodnější měřit multimetrem (na testu diod) ve vypnutém zařízení. Máme-li pochybnosti o správné funkci diody, vypájíme jeden přívod z DPS nebo přeštípneme jeden přívod diody co nejdále od pouzdra (jsou-li dostatečně dlouhé).
Pokud měříme diodu v zařízení pod napětím, nemělo by být napětí anoda – katoda nulové. Pokud tomu tak je, předpokládáme že je dioda proražená a je
nezbytné ji otestovat multimetrem na testu diod.

Odstranění závad
Ve vf obvodech, spínacích aplikacích a jiných speciálních zapojeních se nedoporučuje vyměňovat diody za jiné, odlišné typy. Vadnou diodu měníme za stejný nebo podobný typ.

Závěr
Při výměně diod sledujeme tyto údaje – typ diody, velikost proudu diody v propustném směru, napětí v závěrném směru a pouzdro diody. Ve speciálních případech navíc úbytek napětí na diodě v propustném směru, mezní kmitočet diody, závěrnou zotavovací dobu diody, vliv teploty na propustnou či závěrnou charakteristiku diody.

zpět na obsah