Potenciometry, odporové trimry

Závady:
Ve velké většině případů bývají závady v nedokonalosti dotyku jezdce s odporovou dráhou. Závady se projevují např. u zesilovačů v chrastění při regulaci hlasitosti apod. Uhlíkové odporové trimry ztrácejí s časem spolehlivý dotek jezdce s odporovou dráhou, zejména jsou-li vystaveny dlouhodobému tepelnému působení přeneseným teplem od výkonových rezistorů, chladičů nebo při proudovém či napěťovém přetížení apod.

Méně se vyskytuje u potenciometrů a odporových trimrů přerušení (vypálení) odporové dráhy, zvláště na začátku odporové dráhy.odporový trimr

 

Kontrola:
Obrázek vlevo : m
ěření odporu odporové dráhy

Změřte plynulost změny odporu. V místě ztráty spolehlivého dotyku jezdce s odporovou dráhou se prudce mění hodnota naměřeného odporu (blíží se k nekonečnu či je několikanásobně vyšší). V případě vypáleného místa zpravidla jezdec potenciometru (trimru) drhne v odporové dráze.

 

Odstranění závady:
Potenciometr (trimr) prostříkněte Kontoxem, Kontaktolem, několikrát přejeďte jezdcem celou odporovou dráhu a pak prudce vyfoukejte zbytky Kontoxu z potenciometru (trimru). Pokud je metoda neúčinná, potenciometrtrimr) vyměňte. U starých zařízení, pokud je to možné, uhlíkové trimry vyměňte za novější (např.cermetové) typy.

Závěr
Při výměně potenciometrů a odporových trimrů nás zajímá zejména jejich typ (posuvný, otočný), fyzická velikost, ohmická hodnota a průběh odporové dráhy v závislosti na natočení hřídele. Často také délka hřídele a její zakončení, popř. druh spínače. Ve speciálních případech (měřící zařízení, odporové dekády apod.) izolační odpor, nejvyšší dovolené napětí, elektrická pevnost, provozní zatížení.

zpět na obsah