Rezistory

Voltmetr musí při připojení na vývody rezistoru ukazovat úbytek napětí a to tím větší, čím je větší ohmická hodnota rezistoru. Zde je ale nutné počítat s možným případným vlivem okolních součástek.

Možné závady rezistoru:
1. přerušený = vizuálně zčernalý (přepálený) - voltmetr ukazuje příliš velký úbytek napětí.
Kontrola : jeden vývod rezistoru vypájet, změřit ohmický odpor, vadný rezistor nahradit novým

2. proražený = na rezistoru nenaměříme žádný úbytek napětí
kontrola : jeden vývod rezistoru vypájet, změřit ohmický odpor, nahradit novým (závada většinou bývá v jiné součástce - tranzistory, integrované obvody atd.)

3. mění svoji ohmickou hodnotu - zejména při větším zatížení a následném zahřátí
kontrola : rezistor vypájet, nechat vychladnout, změřit ohmický odpor, nahradit novým (závada se vyskytuje velmi vzácně a hlavně u starých zařízení)

měření odporu rezistoru - vývod přeštípnut
Obrázek vlevo
: měření ohmického odporu na rezist
oru.
DPS je např.porušená, vývod rezistoru je přeštípnut, následné připájení se provede na zbytek přívodu původního rezistoru.Šetrná metoda vůči DPS.
Zařízení musí být bez napětí.


měření odporu rezistoru - vývod vypájen

Obrázek vpravo : měření ohmického odporu na rezistoru – rezistor je vyjmut (vypájen). Zařízení musí být bez napětí.

měření úbytku napětí na rezistoru

Obrázek vlevo : měření úbytku napětí na rezistoru voltmetrem

 

 


Závěr
Při výměně rezistorů nás zajímá zejména jeho fyzická velikost daná jmenovitým výkonem a ohmická hodnota je dána řadou hodnot odporů. Ve speciálních případech (měřící zařízení, odporové dekády apod.) též typy rezistorů (stabilní, vysokoohmové R>22MW, vysokonapěťové, a potlačenou indukčností apod).

zpět na obsah