METODY HLEDÁNÍ PORUCH SOUČÁSTEK

Napěťová technika

Modul nebo zařízení musí být napojeno na napájecí zdroj. Jsou-li pochybnosti o správné funkci napájecího zdroje, je možné (a někdy i výhodnější) napájet modul nebo celek externím napájecím zdrojem. Vždy je nutné zjistit hodnoty napájecích napětí a tyto bezdůvodně nepřekračovat. Je-li externí napájecí zdroj vybaven proudovým omezením, nastavíme proudovou pojistku na velikost určenou max. odběrem zařízení (zjistíme z dokumentace, štítku apod.). Častěji, a to zejména při opravách nebo nastavování samotných modulů, musíme stanovit přibližný odebíraný proud odhadem. Vycházíme z funkce zařízení, všímáme si osazení modulu (tranzistory, integrované obvody), dále výkonových prvků (rezistory na velké zatížení, chladiče výkonových polovodičů) atd. Při použití jednoho napájecího zdroje musíme dbát na to, aby se moduly mezi sebou navzájem elektricky neovlivňovaly.

zpět na obsah