Zenerovy (stabilizační) diody

Závady
Závady stabilizačních diod se vyskytují poměrně často. Dioda bývá nejčastěji přerušena nebo proražena.

Kontrolaměření ZD bez napětí multimetrem

Obrázek vlevo : měření ZD multimetrem (na testu diod)
Orientačně měříme stabilizační diody jako obyčejné diody. Stabilizační diody je nejvýhodnější měřit multimetrem (na testu diod)
při vypnutém zařízení. Máme-li pochybnosti o správné funkci diody, vypájíme jeden přívod z DPS nebo přeštípneme jeden přívod diody (jsou-li dostatečně dlouhé).


Obrázek vpravo : měření Zenerova napětí multimetrem pod napětímměření Zenerova napětí na ZD
Pokud měříme diodu v zařízení pod napětím, na anodě vůči katodě musíme naměřit tzv. Zenerovo napětí, jehož velikost je dáno typem stabilizační diody. Toto napětí může být od několika voltů po desítky až stovky voltů.
Pokud by napětí mezi anodou a katodou bylo nulové, je dioda proražená a je nezbytné ji otestovat např.multimetrem na testu diod (viz výše - měření ZD multimetrem)

měření Zenerova napětí
Obrázek vlevo : měření Zenerova napětí ZD
Orientačně je možné změřit Zenerovo napětí diody pomocí jednoduchého přípravku. Voltmetr ukáže přímo hodnotu Zenerova napětí.
Takto můžeme měřit Zenerovo napětí u stabilizačních diod, v tomto případě asi do 40V.

Odstranění závad
Zenerovy diody nahrazujeme podobnými typy s důrazem na dodržení technických parametrů.

Závěr
Při výměně poškozených stabilizačních diod sledujeme Zenerovo napětí, Zenerův proud, ztrátový výkon a typ pouzdra. V některých aplikacích musíme navíc počítat s diferenciálním odporem ZD a teplotním součinitelem ZD.

zpět na obsah