Varikapy

Závady
Poruchy varikapů se nevyskytují často. Varikap bývá nejčastěji přerušen nebo proražen.

Kontrolaměření varikapů

Obrázek vlevo : kontrola varikapů bez napětí
Varikapy je nejvýhodnější kontrolovat multimetrem (na testu diod)
při vypnutém zařízení. Máme-li pochybnosti o jeho správné funkci, vypájíme jeden přívod z DPS. Vývody součástky nezkracujeme.

Odstranění závad
Varikapy nahrazujeme podobnými, nejlépe stejnými typy.

Závěr
Při výměně varikapů sledujeme tyto údaje – napětí v závěrném směru, kapacitu varikapu při určitém napětí v závěrném směru. Ve zvláštních případech je nutno počítat se sériovým odporem varikapu.
V zařízení je třeba navíc rozlišit, zda nejsou použity, dvojice, trojice nebo čtveřice varikapů s malou odchylkou kapacity v daném napěťovém rozsahu.

 

  varikap zpět na obsah