Diody LED

Závady
Poruchy LED se nevyskytují často. LED bývá nefunkční  důsledkem poruchy jiné součástky tím, že se zvýší trvalý proud procházvnitřek diody LEDející LED nad stanovenou max. přípustnou hodnotu (např. se zvýší v důsledku poruchy stabilizátoru napětí).

Obrázek vlevo : Dioda LED
Diody LED můžeme testovat např. pomocí multimetru. Vývody vypájené LED musí být před zasunutím do konektoru multimetru dokonale vyrovnány a prosty veškerého tavidla a většího množství pájky (cínové kuličky, otřepy apod.).
Multimetr přepneme na měření tranzistorů (vodivost NPN), LED zasuneme anodou do kolektoru a katodou do emitoru. Je-li LED v pořádku, musí se rozsvítit. Takto lze zkoušet většinu LED, včetně samoblikajících a dvoubarevných. Pokud chceme měřit LED na rozsah
u pro měření tranzistorů PNP, pouze otočíme LED (anoda do emitoru, katoda do kolektoru). Diody zkoušíme krátce.

vnitřní zapojení dvoubarevné LED

Obrázek vpravo : dvoubarevná LED, zkoušíme stejným způsobem jako ostatní diody LED

Odstranění závad
V některých zapojeních se požívá LED jako stabilizátoru. Zde je nutné měnit LED za stejný typ.
V typických případech, kdy se používá LED jako signalizačního prvku, je možné ji nahradit i jiným typem. Zde většinou rozhodují pouze pouzdro, geometrické rozměry a barva.
Kontrolu vysílacích IR LED v dálkových ovladačích spotřební elektroniky je nejjednodušší provádět oproti testeru dálkových ovladačů. Přináší to navíc výhodu v tom, že můžeme zároveň zkontrolovat funkčnost jednotlivých tlačítek DO. Pokud tester není k dispozici, pomůžeme si osciloskopem.

Závěr
Při výměně LED sledujeme typ pouzdra a barvu. V některých případech též charakter světla, vlnovou délku vyzařovaného světla a úhel poloviční svítivosti.

zpět na obsah