Tyristory, triaky

Závady
Tyristory, hlavně vysokonapěťové, patří mezi poruchovější součástky, zvláště pokud pracují do indukčních zátěží (regulace motorů, nabíječe apod.).

Kontrola
Při podezření na vadnou součástku doporučujeme tyristor vypájet z desky, popř. odpojit alespoň dvě elektrody a funkci tyristoru vyzkoušet pomocí jednoduchého přípravku.

jednoduchá zkoušečka tyristorů a triakůObrázek vlevo : jednoduchý přípravek pro rychlou zkoušku tyristorů a triaků
Stlačením tlačítka TL2 sepne tyristor a žárovka se rozsvítí. Po uvolnění TL2 musí stále svítit (tyristor je v pořádku). Po stlačení a následném uvolnění tlačítka TL1 musí žárovka zhasnout.

Zkoušku triaků provádíme stejným způsobem jako zkoušku tyristorů s tím rozdílem, že na svorkách A-K zkoušíme střídavě A1 a A2 triaku.

měření tyristorů multimetremObrázek vpravo : jednoduché orientační měření tyristorů pomocí multimetru

 

 

Obrázek dole : jednoduché orientační měření triaků pomocí multimetru
Odstranění závad
Někdy se stává, že se tyristor navenek chová jako bezchybná součástka, ale v zařízení uspokojivě nepracuje. Je-li tyristor s určitostí identifikován jako prvek způsobující nefunkčnost, doporučujeme jeho výměnu za stejný typ, popř. výběrem z několika kusů.
Vše výše uvedené platí bez výhrad i pro triaky.

Závěr
Při výměně tyristorů si všímáme jejich základních katalogových údajů, tj. středního proudu tyristoru, proudu řídící elektrody, napětí v závěrném směru. Ve zvláštních aplikacích též závěrného stejnosměrného proudu, přídržného vratného proudu a úbytku napětí na tyristoru. U rychlých tyristorů také vypínací doby tyristoru.
To samé platí i pro triaky.

zpět na obsah