Diaky

Závady
Poruchy diaků se nevyskytují často. Pokud je žádoucí kontrola činnosti součástky, doporučujeme diak vypájet z desky a ověřit jeho činnost např. níže uvedeným přípravkem.

měření spínacího napětí diakuKontrola
Obrázek vlevo : přípravek pro měření spínacího napětí diaku
Přípravek umožňuje změřit spínací napětí diaku. Potenciometrem zvolna zvyšujeme napětí – kontrolujeme voltmetrem .Při určitém napětí dojde skokově k poklesu tohoto napětí (diak sepnul). Okamžik, kdy dochází k poklesu napětí, označujeme jako spínací napětí diaku. Běžně se pohybuje (dle typu) mezi 26 až 40 volty.

Odstranění závad
Diaky měníme za stejný nebo podobný typ. Všímáme si zejména spínacího napětí diaku.

Závěr
Při výměně diaků sledujeme spínací napětí v propustném směru a spínací proud. Ve speciálních případech též napěťovou symetrii charakteristiky diaku a pokles napětí diaku z hodnoty spínacího napětí diaku v propustném směru.

zpět na obsah