Všeobecné zásady bezpečnosti práce v elektrotechnické dílně

Každá elektrotechnická dílna, která je určena pro výuku žáků, musí být vybavena ochranou před úrazem elektrickým proudem.

Spolehlivá ochrana před úrazem elektrickým proudem je zabezpečena použitím proudového chrániče. Jako zvýšené ochrany je použito ochrany pospojováním. Bezpečná práce žáků je dále zabezpečena použitím malého střídavého napětí 24V s proudovým omezením a malého stejnosměrného napětí 0-24 V s nastavitelným omezením proudu. Instalované zásuvky 230 V na pracovišti žáka jsou obslužnými zásuvkami určenými pro připojení pájedel, měřících zařízení, napájecích zdrojů atd. odpovídající ČSN. Použití obslužných zásuvek jako přímého zdroje měřícího napětí je přísně zakázáno! Z bezpečnostních důvodů jsou pracovní místa vybaveny tlačítkem CENTRAL STOP, kterým lze v případě potřeby vypnout všechna pracoviště současně.

Povinné ochrany předepisují příslušné bezpečnostní předpisy, hlavně Vyhláška č. 50/78 Sb. a ČSN 33 2000.

Přes tato technicko - organizační opatření spolehlivé ochrany před úrazem elektrickým proudem je nutné dodržování zásad bezpečné práce hlavně samotnými žáky.

Hlavní zásady bezpečnosti práce při měření v elektrotechnické dílně:

zpět na obsah