Jmenovité hodnoty odporů a kondenzátorů

    U rezistorů a kondenzátorů je nutné vyrábět prvky s velkým rozsahem hodnot tak, aby každá dekáda byla rovnoměrně pokryta se zaručenou přesností (nebo-li tolerancí) prvku.
    Řady do technické praxe zavedl francouzský technik Charles Renard. V elektrotechnice se používají součástky z tzv. elektrotechnických řad:
E12    tolerance = 1/12     (10 %)     l2 hodnot
E24    tolerance = 1/24     ( 5 %)      24 hodnot
E48    tolerance = 1/48     ( 2 %)      48 hodnot
E96    tolerance = 1/96     ( 1 %)      96 hodnot

    Při sériovém spojení se zmenšuje napěťové namáhání jednotlivých součástek a při paralelním namáhání proudové. V každém případě se zvětšuje dovolené výkonové zatížení zapojení.

Řada E12

1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2

Řada E24

1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1

Řada E48

1,00 1,02 1,10 1,15 1,21 1,27 1,33 1,40 1,47 1,54 1,62 1,69 1,87 1,96 2,05 2,15 2,26 2,37 2,43 2,49 2,61 2,74 2,87 3,01
3,16 3,32 3,48 3,65 3,83 4,02 4,22 4,42 4,64 4,87 5,11 5,36 5,62 5,90 6,19 6,49 6,81 7,15 7,50 7,87 8,25 8,66 9,09 9,53

Řada E96

1,00 1,02 1,05 1,07 1,10 1,13 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,37 1,40 1,43 1,47 1,50 1,54 1,58 1,62 1,65 1,69 1,74
1,78 1,82 1,87 1,91 1,96 2,00 2,05 2,10 2,15 2,21 2,26 2,32 2,37 2,43 2,49 2,55 2,61 2,67 2,74 2,80 2,87 2,94 3,01 3,09
3,16 3,24 3,32 3,40 3,48 3,57 3,65 3,74 3,83 3,92 4,02 4,12 4,22 4,32 4,42 4,53 4,64 4,75 4,87 4,99 5,11 5,23 5,36 5,49
5,62 5,76 5,90 6,04 6,19 6,34 6,49 6,65 6,81 6,98 7,15 7,32 7,50 7,68 7,87 8,06 8,25 8,45 8,66 8,87 9,09 9,31 9,53 9,76

Barevný kód pro značení rezistorů

BARVA 1. proužek 2. proužek 3. proužek 4. proužek 5. proužek
černá 0 0 0 1 ohm  
hnědá 1 1 1 10 ohmů ± 1 %
červená 2 2 2 100 ohmů ± 2 %
oranžová 3 3 3 1 kiloohm  
žlutá 4 4 4 10 kiloohmů  
zelená 5 5 5 100 kiloohmů ± 0,5 %
modrá 6 6 6 1 megaohm  
fialová 7 7 7 10 megaohmů ± 0,1 %
šedá 8 8 8 100 megaohmů  
bílá 9 9 9 1 gigaohm  
zlatá       0,1 ohmu ± 5 %
stříbrná       0,01 ohmu ± 10 %
bez barvy         ± 20 %

příklad značení rezistoru barevným kódem
    U miniaturních součástek se používá barevného kódu a u větších zkratky a číselného kódu. Před zapojením do obvodu je vhodné skutečnou hodnotu součástky změřit. Vyloučí se tím nejenom možnost chybného určení hodnoty, ale i použití vadné součástky. Značení součástek se většinou skládá z typového označení, hodnoty a případně tolerance.
R47 (0,47 ohmů), 1R0 (1,0 ohmů), 4K7 (4,7 kiloohmů), 100M (100 megaohmů), atd.

ZPĚT

MĚŘENÍ SOUČÁSTEK