METODY HLEDÁNÍ PORUCH ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK I

Obsah

Základní bezpečnostní předpisy
První pomoc při úrazu elektrickým proudem
Napěová technika
Řady odporů a kondenzátorů, bar. kód
Rezistory
Potenciometry, odporové trimry
Kondenzátory
Cívky a indukčnosti
Transformátory
Diody
Diaky
Tyristory, triaky
Bipolární tranzistory
Diody LED
Varikapy
Zenerovy (stabilizační) diody
Fotoodpory

 

ZPĚT MAGNETOFONY NF, VF  MĚŘENÍ  RÁDIA