Štěrbinová ztráta

vznik štěrbinové ztrátyPokles u vysokých kmitočtů, který je také třeba vyrovnávat korekčním obvodem a který nemá s průběhem magnetického toku nic společného, je způsoben tzv.štěrbinovou ztrátou.
Štěrbinová ztráta vzniká tehdy, je-li vlnová délka zaznamenaného signálu srovnatelná s šířkou štěrbiny reprodukční hlavy.
Jakmile se vlnová délka zaznamenaného signálu blíží šířce štěrbiny, začne se zmenšovat i napětí indukované v hlavě a v extrémním případě, kdy vlnová délka signálu bude stejná jako šířka štěrbiny, bude indukované napětí nulové, protože účinek kladné i záporné magnetické půlvlny se před štěrbinou navzájem zruší. Štěrbinové ztráty tedy závisejí na šířce štěrbiny reprodukční hlavy a na vlnové délce zaznamenaného signálu, tedy na vzájemném poměru posuvné rychlosti pásku a kmitočtu zaznamenaného signálu. Čím více se tedy vlnová délka záznamu blíží šířce štěrbiny, tím větší pokles indukovaného napětí nastává. Šířka štěrbin hlav používaných u přístrojů z hlediska hlav nejnáročnějších, tj. u kazetových magnetofonů třídy Hi-Fi, se pohybuje mezi 1 až 2 mikrometrů.

  ZPĚT MAGNETOFONY