Reprodukční zesilovač

reprodukční charakteristika podle normovaného průběhu magnetického toku pásku Důležitým obvodem, který je neoddělitelnou součástí každého reprodukčního zesilovače, je obvod korekcí. Jeho úkolem je upravit výslednou reprodukční charakteristiku podle normovaného průběhu magnetického toku pásku a vlastností reprodukční hlavy tak, aby výstupní signál odpovídal signálu nahranému. Záznamová norma je nezbytná proto, aby byla dodržena jednotnost záznamů a tedy i možnost výměny pásků nahraných na různých přístrojích, aniž by docházelo ke změnám v kvalitě reprodukce. Dále musíme korigovat zmenšení výstupního napětí hlavy u signálů vysokých kmitočtů vlivem štěrbinových ztrát. Abychom se na výstupu co nejvíce přiblížili rovnému kmitočtovému průběhu, musí mít korekční obvod vlastnosti podle obrázku (nahoře vlevo). V rozsahu kmitočtu fz se se zisk reprodukčního zesilovače stále zmenšuje přibližně se směrnicí -6 dB na oktávu zhruba ke kmitočtu fšť, čímž se kompenzuje zdůraznění v této oblasti v záznamu.
Od kmitočtu fšť se postupné zmenšování zisku opět vyrovnává a v oblasti nejvyšších přenášených kmitočtů se zisk zesilovače opět zvětšuje tak, aby se vyrovnaly štěrbinové ztráty.

možné schéma korekčního obvodu
Převážná většina magnetofonů má společný zesilovač, který se přepíná do funkce reprodukční nebo
záznamové. V takovém zapojení je zařazen univerzální přepínač, který jen přepojuje obě funkce, upravuje průběh korekčních obvodů (na obrázku vlevo je nakresleno možné schéma korekčního obvodu) a přepíná i univerzální hlavu do funkce záznamové nebo reprodukční. Oddělené reprodukční zesilovače mají význam jen u těch magnetofonů, které mají oddělené hlavy, tj, záznamovou a reprodukční. Takový magnetofon umožňuje okamžitou kontrolu nahrávaného programu pomocí reprodukční hlavy a samostatného reprodukčního zesilovače. Toto provedení je sice v praxi výhodné, neboť při zjištění závady (např. zasykávání přebuzením vysokých kmitočtů) můžeme ihned zasáhnout na straně záznamu, je však pro svou nákladnost výsadou jen špičkových výrobků. Za zmínku stojí, že se někdy používá u stereofonních magnetofonů, které však nemají čtyři zesilovače, ale jen dva přepínací. Při kontrole reprodukční hlavou, která je od záznamové oddělena, je zapojen zesilovač druhého kanálu jako reprodukční. Je samozřejmé, že při nahrávce stereofonního pořadu již tato kontrola možná není.

blokové schéma reprodukčního řetězceNa obrázku vpravo je nakresleno blokové schéma reprodukčního řetězce magnetofonu. Signál z reprodukční hlavy 1 se přivádí do předzesilovače (ten má lineární průběh); dále do korekčního zesilovače 2 (viz výše) - na výstupu je již napětí, jehož průběh je v závislosti na kmitočtu lineární. Následuje regulátor hlasitosti a koncový (výkonový) zesilovač s připojeným reproduktorem (reproduktorovými soustavami).

 

  ZPĚT MAGNETOFONY