Oscilátor

Oscilátor tvoří nezbytnou součást každého magnetofonu. Vysokofrekvenční proud dodávaný oscilátorem používáme k napájení mazací hlavy a k vytvoření předmagnetizačního pole v záznamové hlavě.
Od oscilátoru požadujeme symetricky shodný průběh proudu dodávaného do mazací i záznamové hlavy. Pokud by tato symetrie nebyla dodržena, vznikal by v záznamu nadměrný šum vlivem stejnosměrné složky, způsobené nesymetrií signálu. S výhodou se proto používají dvojčinné oscilátory, které zaručují velmi dobrou symetrii. Druhou podmínkou dobře navrženého oscilátoru je dostatečný pokles amplitudy dokmitávajícího oscilátoru po vypnutí, než oscilace zcela vysadí. To je důležité proto, aby při případném skokovém vysazení oscilací nezůstala v záznamové hlavě zbytková magnetizace, která by se při následující reprodukci opět rušivě projevovala šumem.

  ZPĚT MAGNETOFONY