Seznam nejdůležitější použité literatury

V. Žalud, Moderní radioelektronika
V. Vít, Televizní technika
V. Vít, Televizní technika - přenosové barevné soustavy
V. Žalud, Vysokofrekvenční přijímací technika
T. Český, Antény pro příjem televize
M. Český, Příjem rozhlasu a televize
J. Klabal, Stavíme jednoduché přijímače VKV
M. Procházka, Antény-encyklopedická příručka
Odborné články, statě z časopisů Amatérské rádio, Praktická elektronika, KTE apod. 
A. Hofhans, Magnetofony
R. Láníček, Elektronika
J. Stránský, Vysokofrekvenční elektrotechnika
J. T. Hyan, Tranzistorové přijímače
ČSN IEC 50, PřenosČSN IEC 60050-713 Radiokomunikace
ČSN IEC 50, Kmity, signály a související zařízení
J. Prchal, Signály a soustavy
Katalogové listy Analog Devices
Katalogové listy Hitachi
Katalogové listy Linear Technology
Katalogové listy Motorola
Katalogové listy National Semiconductor
Katalogové listy Zilog
Katalogové listy Panasonic
Katalogové listy Actel
V. Hoffner, Úvod do teorie signálu
J. Boltík, Elektronická zařízení
J. Hojka, Radioelektronická zařízení I
C. Moerder, Praktické výpočty v tranzistorové technice
T. Gucký, Měření integrovaných obvodů
J. Vackář, Amatérská měřící technika
J. Polák, Přehled středoškolské matematiky
J. Bozděch, Stavba doplňků pro magnetofony

 

ZPĚT