ELEKTRONIKA

TEORETICKÉ ZÁKLADY, PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ

Seznam literaturyliteratura elnika@seznam.cz napište mi...

SOUE a E a U, Vejprnická 56, 31802 Plzeň
SOU energetické  elektrotechnické
a učiliště Plzeň

 


TEORETICKÉ ZÁKLADY

Magnetofony
Rádia
Měření součástek I
Měření - vf, nf
Řady odporů E12 až E96
Nízkofrekvenční zesilovače  

PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ
Regulátor osvětlení
Zdroj akustického signálu
Prozváněčka
Vysílač VKV-štěnice
Signalizace otevření oken
Zesilovač do počítače

OSTATNÍ

Kreslení schémat
Rozhlasové a televizní vysílače

DOMINOPUTER
Úlohy, výroba modulů...
Postřehy, fotky z učebny...

ODKAZY
Vysílání TV, rádií,I-rádií...

 aktualizace květen 2004V teoretických základech jsou rozebrány základy uvedených zařízení tak, aby byly pochopitelné pro široký okruh zájemců. Úzkostlivě jsem se snažil vyhnout matematickým vztahům, pokud to bylo jen trochu možné. Výjimku tvoří otázky elektrických měření, kde naopak jsou matematické výpočty nezbytně nutné pro dosažení výsledků a jejich následnou aplikaci v praxi.


Všechna praktická zapojení byla v praxi mnohokrát ověřena, jejich reprodukovatelnost je při pečlivé a pozorné práci zaručena. Pro většinu prací je dostačující základní nářadí elektronika.
Zde se nachází "mix a všehochuť" - zkrátka to, na co jsem narazil a co by se dle mého soudu mohlo třeba někdy hodit.Protokoly, testy, úlohy, nápady, doplňky stavebnice, spolupráce se stavebnicí LOGO!, postřehy...

 

Odkazy, které mne nějakým způsobem zaujaly (týká se to zase elektroniky)